Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2014

Η Αξιοποίηση των Μουσικών Λογισμικών στα Projects και οι Τέσσερις Ευχές του Ήχου

Επιμορφωτικό Σεμινάριο και Δειγματική Διδασκαλία για Εκπαιδευτικούς Μουσικής της Α΄ Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας

Αγαπητοί/ές Συνάδελφοι,

Με την επιστολή μου αυτή θα ήθελα, πρώτα από όλα, να σας ευχηθώ ολόψυχα να έχετε μια ευλογημένη χρονιά. Θα ήθελα επίσης να σας ενημερώσω για τις δύο πρώτες συναντήσεις μας μέσα στο 2014, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν μετά από έγκριση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής (βλ. Πίνακα παρακάτω).
Πιο συγκεκριμένα, οι συναντήσεις μας θα έχουν ως εξής:
α) Τη Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2014 από τις 12:00 έως τις 14:00 θα υλοποιηθεί Επιμορφωτικό Σεμινάριο για τους εκπαιδευτικούς Μουσικής που εργάζονται σε σχολεία της Α’  Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας.
Το σεμινάριο θα λάβει χώρα στο 1ο Σχολικό Εργαστηριακό Κέντρο (ΣΕΚ) Αθήνας στην οδό Νέστου 4, στην πλατεία Μαβίλης, Αμπελόκηποι (τρία τετράγωνα ΒΑ της στάσης μετρό «Μέγαρο Μουσικής») και θα έχει θέμα: «Η αξιοποίηση των  μουσικών λογισμικών στην εκπόνηση Βιωματικών Δράσεων και Ερευνητικών Εργασιών». Ο εκπαιδευτικός Μουσικής κ. Μιχάλης Κεφάλας [MA (York), PhD (London), HonFNAM, BA (Hon) Hum (Open)] θα συμμετέχει ενεργά στο σεμινάριο αυτό ως επιμορφωτής.  
Στο σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί βιωματικό εργαστήριο σε κατάλληλα εξοπλισμένη αίθουσα με Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Για να εξασφαλιστεί η επιτυχία του σεμιναρίου, ο αριθμός των εκπαιδευτικών που θα μπορέσουν να το παρακολουθήσουν αναγκαστικά είναι περιορισμένος. Για το λόγο αυτό, το σεμινάριο επαναλαμβάνεται από την αρχή του σχολικού έτους ανά διεύθυνση εκπαίδευσης. Στο σεμινάριο, λοιπόν, που θα γίνει στις 27-1-2014 θα μπορέσουν να παρευρεθούν μόνο οι εκπαιδευτικοί Μουσικής, οι οποίοι υπηρετούν σε σχολεία της Α’ Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας. Στην περίπτωση που οι διαθέσιμοι Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές είναι λιγότεροι από τις πραγματικές ανάγκες του σεμιναρίου, οι εκπαιδευτικοί θα χρειαστεί να τους χρησιμοποιήσουν ανά ομάδες.

β) Την Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2014 από τις 12:00 έως τις 14:00 θα πραγματοποιηθεί Δειγματική Διδασκαλία για τους εκπαιδευτικούς Μουσικής που εργάζονται στα σχολεία της 5ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής.
Η Δειγματική Διδασκαλία στο μάθημα της Μουσικής θα γίνει σε μαθητές και μαθήτριες της Β΄ τάξης Δημοτικού και θα έχει θέμα: «Οι τέσσερις ευχές του ήχου». Η Δειγματική Διδασκαλία θα λάβει χώρα στο 146ο Δημοτικό Σχολείο Αθήνας (Καραγιάννη 2 και Σμόλικα στην Αθήνα – Σεπόλια) με την ενεργό συμμετοχή ως επιμορφώτριας της κας Παναγιώτας Κοκκοράκη (Εκπαιδευτικός Μουσικής ΠΕ16.01, Μουσικολόγος και Συνθέτρια Μουσικής).
Η διδασκαλία προς τους μαθητές θα διαρκέσει από τις 12:00 έως τις 12:45. Μετά την αποχώρηση των μαθητών (από τις 12:45 έως τις 14:00) θα ακολουθήσει ανταλλαγή απόψεων με τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς Μουσικής για τη διδασκαλία και την εκμάθηση της Μουσικής στο ελληνικό σχολείο με σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους, οι οποίες θα μπορούσαν να προετοιμάσουν κατάλληλα τους μαθητές του Δημοτικού για το νέο μάθημα «Βιωματικές Δράσεις» στο Γυμνάσιο.
Λεπτομέρειες για τις δύο συναντήσεις μας υπάρχουν στον Πίνακα που ακολουθεί.


ΗΜΕΡΟ-ΜΗΝΙΑ

ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Δευτέρα         27 /1/2014

1ο Σχολικό Εργαστηριακό Κέντρο (ΣΕΚ)  Αθήνας

1ο ΣΕΚ Αθήνας στην οδό Νέστου 4, στην πλατεία Μαβίλης, Αμπελόκηποι (τρία τετράγωνα ΒΑ της στάσης μετρό «Μέγαρο Μουσικής»),
Πληροφορίες: 6974765321


Εκπαιδευτικοί ΠΕ16 (Μουσικής) της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας

Τρίτη 4/2/2014

146ο Δημοτικό Σχολείο Αθήνας

Καραγιάννη 2 και Σμόλικα στην Αθήνα – Σεπόλια.
Πληροφορίες:
6974765321 και 2105139849


Εκπαιδευτικοί ΠΕ16 (Μουσικής) της 5ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής

Με επόμενη επιστολή μου, η οποία θα σας σταλεί σύντομα, θα ενημερωθείτε για τα σεμινάρια και τις δειγματικές διδασκαλίες που προγραμματίζονται να υλοποιηθούν μέσα στους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο του 2014 για τους εκπαιδευτικούς Μουσικής των υπόλοιπων Διευθύνσεων στις οποίες έχω αρμοδιότητα (Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση της Α’ Αθήνας / Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Ανατολικής Αττικής).
Τα σεμινάρια και οι δειγματικές διδασκαλίες αυτές θα αποτελέσουν επίσης μέρος του Κύκλου Σεμιναρίων με θέμα: «Οι Βιωματικές Δράσεις και οι Ερευνητικές Εργασίες στο ελληνικό σχολείο».  Ο στόχος μου είναι να δοθεί η ευκαιρία σε όλους τους εκπαιδευτικούς Μουσικής, που τα σχολεία τους βρίσκονται σε περιοχές στις οποίες έχω αρμοδιότητα, να επιμορφωθούν σχετικά με τα δύο νέα μαθήματα τα οποία έχουν εισαχθεί στα σχολεία. Καθώς οι εκπαιδευτικοί Μουσικής δύνανται να εργαστούν και στις δύο βαθμίδες (Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση) οι επιμορφωτικές αυτές συναντήσεις αφορούν όλους.
Παρακαλούνται οι κ.κ. Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων να ενημερώσουν ενυπογράφως τους εκπαιδευτικούς Μουσικής του σχολείου τους. Στην περίπτωση που το σχολείο τους ανήκει στην Α΄ Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας παρακαλούνται οι κ.κ. Διευθυντές να κάνουν τις σχετικές μετατροπές στο πρόγραμμα, ούτως ώστε να διευκολύνουν τους εκπαιδευτικούς να παρευρεθούν στο Επιμορφωτικό Σεμινάριο στις  27 Ιανουαρίου 2014. Το ίδιο παρακαλούνται να κάνουν οι κ.κ. Διευθυντές των σχολείων που ανήκουν στην 5η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής, ώστε να μπορέσουν οι εκπαιδευτικοί Μουσικής να παρευρεθούν στη Δειγματική Διδασκαλία στις 4 Φεβρουαρίου 2014.
Μετά το πέρας του Επιμορφωτικού Σεμιναρίου και της Δειγματικής Διδασκαλίας θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς και χρήσιμο επιμορφωτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή. Γι΄αυτό, παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να φέρουν μαζί τους USB (φλασάκι).

Με τις καλύτερές μου ευχές για το Νέο Έτος και πολλή εκτίμηση,
Γεωργία Γ. Μαρκέα
Σχολική Σύμβουλος ΠΕ16.01 (Μουσικής)                                                                    
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου