Δευτέρα, 7 Οκτωβρίου 2013

Σεμινάριο Εκπαιδευτικών Μουσικής με θέμα «Εισαγωγή στις Ερευνητικές Εργασίες» στις 17-10-2013  Αγαπητοί/ές Συνάδελφοι,
  Σας γνωρίζουμε ότι την Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2013 από τις 12:00 έως τις 14:00 θα πραγματοποιηθεί Σεμινάριο για Εκπαιδευτικούς Μουσικής, που υπηρετούν στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Α’  Διεύθυνσης Αθήνας και της Ανατολικής Αττικής. Το σεμινάριο θα λάβει χώρα στο 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο της Αθήνας (γωνία Φιλήμονος και Τσόχα, κοντά στη στάση μετρό «Αμπελόκηποι»).
  Το δίωρο αυτό σεμινάριο θα έχει θέμα «Εισαγωγή στις Ερευνητικές Εργασίες» και θα αποτελεί μέρος από το Πρόγραμμα Κύκλου Σεμιναρίων με θέμα «Οι Ερευνητικές Εργασίες στο ελληνικό σχολείο», που θα ολοκληρωθεί κατά το σχολικό έτος 2013-14.
  Οι εισηγήσεις στο συγκεκριμένο σεμινάριο είναι οι εξής:
  1, «Οι Ερευνητικές Εργασίες για τη μουσική εκπαίδευση»
  ομιλήτρια: Γεωργία Μαρκέα, Σχολική Σύμβουλος Μουσικής, post-doc (London), PhD (London)
  2. «Η διδασκαλία των ελληνικών λαϊκών δρόμων και ρυθμών στο σχολείο»
  ομιλητής: Μιχάλης Κεφάλας, εκπαιδευτικός Μουσικής, MA (York), PhD (London), HonFNAM, BA (Hon) Hum (Open).

 Στην πρώτη εισήγηση θα δοθούν οδηγίες σχετικά με τη διδασκαλία των Ερευνητικών Εργασιών από εκπαιδευτικούς Μουσικής, ενώ στη δεύτερη εισήγηση θα παρουσιαστούν ιδέες υλοποίησης Ερευνητικών Εργασιών για χάρη της μουσικής εκπαίδευσης. Μετά τις δύο εισηγήσεις θα ακολουθήσει ανταλλαγή απόψεων από τους συναδέλφους για θέματα σχετικά με τις Ερευνητικές Εργασίες μέσα από τη δική τους εμπειρία.
Στο σεμινάριο θα παρευρεθούν οι Εκπαιδευτικοί Μουσικής (ΠΕ16) που υπηρετούν σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Α’  Διεύθυνσης Αθήνας και της Ανατολικής Αττικής. Το σεμινάριο αφορά όλους τους εκπαιδευτικούς Μουσικής, καθώς δύνανται να εργαστούν και στις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης.
  Μετά το πέρας του σεμιναρίου θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς και θα δοθεί χρήσιμο επιμορφωτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή. Γι΄αυτό παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να φέρουν μαζί τους USB (φλασάκι).
Παρακαλούνται οι κ.κ. Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων να ενημερώσουν ενυπογράφως τους εκπαιδευτικούς του σχολείου τους και να κάνουν τις σχετικές μετατροπές στο πρόγραμμα, ούτως ώστε να τους διευκολύνουν να παρευρεθούν στο σεμινάριο.
 
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς και πολλή εκτίμηση,

Γεωργία Μαρκέα
Σχολική Σύμβουλος ΠΕ16.01 (Μουσικής)