Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2014

Σεμινάριο για εκπαιδευτικούς Μουσικής στις 28-2-2014

Αγαπητοί/ές Συνάδελφοι,

Με την επιστολή μου αυτή θα ήθελα να σας ενημερώσω για Επιμορφωτικό Σεμινάριο, το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2014 από τις 12:00 έως τις 14:00.
Το σεμινάριο θα λάβει χώρα στο 1ο Σχολικό Εργαστηριακό Κέντρο (ΣΕΚ) Αθήνας στην οδό Νέστου 4, στην πλατεία Μαβίλης, Αμπελόκηποι (κοντά στη στάση μετρό «Μέγαρο Μουσικής») και θα έχει θέμα: «Η αξιοποίηση των  μουσικών λογισμικών στην εκπόνηση Βιωματικών Δράσεων και Ερευνητικών Εργασιών». Ο εκπαιδευτικός Μουσικής κ. Μιχάλης Κεφάλας [MA (York), PhD (London), HonFNAM, BA (Hon) Hum (Open)] θα συμμετέχει ενεργά στο σεμινάριο αυτό ως επιμορφωτής.  
ΗΜΕΡΟ-ΜΗΝΙΑ

ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Παρασκευή 28/2/2014

1ο Σχολικό Εργαστηριακό Κέντρο (ΣΕΚ) Αθήνας

1ο ΣΕΚ Αθήνας στην οδό Νέστου 4, στην πλατεία Μαβίλης, Αμπελόκηποι (πλησίον της στάσης μετρό «Μέγαρο Μουσικής»).
Πληροφορίες: 6974765321


Εκπαιδευτικοί ΠΕ16 (Μουσικής) της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής

Στο σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί βιωματικό εργαστήριο σε κατάλληλα εξοπλισμένη αίθουσα με Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, των οποίων όμως ο αριθμός δεν είναι επαρκής για όλους τους εκπαιδευτικούς. Γι΄ αυτό, το σεμινάριο επαναλαμβάνεται από την αρχή του σχολικού έτους ανά διεύθυνση εκπαίδευσης. Στο σεμινάριο, λοιπόν, που θα γίνει στις 28-02-2014 θα μπορέσουν να παρευρεθούν μόνο οι εκπαιδευτικοί Μουσικής, οι οποίοι υπηρετούν σε σχολεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής. Στην περίπτωση που οι διαθέσιμοι Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές είναι λιγότεροι από τις πραγματικές ανάγκες του σεμιναρίου, οι εκπαιδευτικοί θα χρειαστεί να τους χρησιμοποιήσουν ανά ομάδες.
Θα διευκολύνει την επιτυχή διοργάνωση του σεμιναρίου αν δηλώσετε τη συμμετοχή σας μέχρι τις 26 Φεβρουαρίου στο κινητό μου (6974765321) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση gmarkea@gmail.com καθώς και αν φέρετε (εφόσον μπορείτε) το δικό σας φορητό Ηλεκτρονικό Υπολογιστή.
Το σεμινάριο θα αποτελέσει μέρος του Κύκλου Σεμιναρίων με θέμα: «Οι Βιωματικές Δράσεις και οι Ερευνητικές Εργασίες στο ελληνικό σχολείο». Ο στόχος μου είναι να δοθεί η ευκαιρία σε όλους τους εκπαιδευτικούς Μουσικής, που τα σχολεία τους βρίσκονται σε περιοχές στις οποίες έχω αρμοδιότητα, να επιμορφωθούν σχετικά με τα δύο νέα μαθήματα τα οποία έχουν εισαχθεί στα σχολεία. Καθώς οι εκπαιδευτικοί Μουσικής δύνανται να εργαστούν και στις δύο βαθμίδες (Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση) οι επιμορφωτικές αυτές συναντήσεις αφορούν όλους.
Παρακαλούνται οι κ.κ. Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων να ενημερώσουν ενυπογράφως τους εκπαιδευτικούς Μουσικής και να κάνουν τις σχετικές μετατροπές στο πρόγραμμα, ούτως ώστε να τους διευκολύνουν να παρευρεθούν στο Επιμορφωτικό Σεμινάριο.
Μετά το πέρας του Επιμορφωτικού Σεμιναρίου θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς και χρήσιμο επιμορφωτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή. Γι΄αυτό, παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να φέρουν μαζί τους USB (φλασάκι).
Με πολλή εκτίμηση,
Γεωργία Μαρκέα
Σχολική Σύμβουλος Μουσικής (ΠΕ16.01)