Παρασκευή, 8 Νοεμβρίου 2013

Επιμορφωτικό διήμερο «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ»ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤ. ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ

                           ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

                         

ΔΕΥΤΕΡΑ 11 και ΤΡΙΤΗ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2013

Στο 6ο  ΕΠΑΛ Αθηνών Νέστου 4, 11527, Πλ. Μαβίλη,  Αμπελόκηποι.

Πρόγραμμα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΓΕΛ - ΕΠΑΛ

ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2013,  3:30 μμ - 7:30μμ

3:30 -3:45
Προσέλευση, εγγραφή, δήλωση προτίμησης εργαστηρίου

Αίθουσα τελετών 6ου ΕΠΑ.Λ.Προεδρείο   Στ Καραγιάννης, Πρ. Επ. και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης
                      Στ. Πάγκαλος, Σχ. Σύμβ. ΠΕ12.05
3.45- 4.30
Ηλίας Ματσαγγούρας
Καθηγητής Διδακτικής ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αθηνών, Επιστημονικός Υπεύθυνος Ερευνητικών Εργασιών και Βιωματικών Δράσεων
  ‘Ερευνητικές Εργασίες: Παιδαγωγική Αντιμετώπιση Προβλημάτων Αντιγραφής και Συρραφής’
4:30- 4:40
 Αθανάσιος Κονταξής, Σχ. Σύμβ.ΠΕ12
 ‘Ερευνητικές Εργασίες για όλους τους μαθητές’

4:40-5:00
Β Μπελεσιώτης. Σχ Σύμβ. ΠΕ 19.  ‘Νέες Τεχνολογίες  και Ερευνητική εργασία’

5:00-7:30
Βιωματικά εργαστήρια
Εισηγητές
Θέμα
Αίθουσα
Α. Κονταξής,
 Σχ Σύμβ. ΠΕ12.04

      ‘Προσαρμογή θέματος και κατάλληλοι  ρόλοι για την ενεργοποίηση όλων των μαθητών’
1
Στ. Πάγκαλος,
 Σχ. Σύμβ. ΠΕ12.05

‘Η  Ε.Ε. ως μάθημα του ΩΠ: Επιλογή θέματος - Διατύπωση Ερευνητικών Ερωτημάτων -Ερευνητική Μεθοδολογία - Προγραμματισμός’
2
Μ Παπαδοπούλου-Πούλου, Σχ Σύμβ. ΠΕ17.01 και 
Χρ. Τσίγκρη, Σχ.Συμβ.ΠΕ05.
   ‘Ο  ορθός σχεδιασμός των Ε.Ε με έμφαση στην συγκεκριμενοποίηση των μαθησιακών και συνεργατικών στόχων’
3
Δ. Μακρή,
Σχ Σύμβ.ΠΕ15
     ‘Ερευνητικές εργασίες:  Αξιοποιώντας πολυτροπικά κείμενα, δημιουργώντας δυναμικές παρουσιάσεις’
4
Χ. Ξάνθη,
 Σχ Σύμβ. ΠΕ09
Διαδικασίες, μορφές καθοδήγησης και υλοποίηση ερευνητικών εργασιών’.


5
Γ. Μαρκέα, 
 Σχ.  Σύμβουλος ΠΕ16  
‘Επαλήθευση πρότασης για την ενίσχυση της δυναμικής της ομάδας στο πλαίσιο του μαθήματος  των  Ερευνητικών Εργασιών (Project)
6
Γ Κόσυβας,
Σχ. Συμβ. ΠΕ03

‘Ερευνητική εργασία: εκπαιδευτικός και βελτίωση της λειτουργικότητας των μικροομάδων’
7
Μ. Δεδούλη
Σχ. Σύμβ. ΠΕ02
 ‘Συλλογή και επεξεργασία ερευνητικών δεδομένων:
Στοιχεία  μεθοδολογίας έρευνας’
8
7:45 - 8:30
Αίθουσα τελετών
Προεδρείο:  Στ.Καραγιάννης, Πρ Επ. και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης
                    Αθ. Κονταξής Σχ Σύμβ. ΠΕ12.04
Συζήτηση ερωτήσεων και αποριών. 
Κλείσιμο εργασιών.
Χορήγηση βεβαιώσεων

ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ
ΤΡΙΤΗ 12/11/2013   3:30 μμ - 7:30μμ
3:30 -4.00
Προσέλευση, εγγραφή, δήλωση προτίμησης εργαστηρίου

Αίθουσα τελετών 6ου ΕΠΑ.Λ.
Προεδρείο
 Στ Καραγιάννης Πρ Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης
 Μαρίνα Δεδούλη, Σχ. Σύμβ.ΠΕ02


4:00 - 4:45
Χρ. Χατζηχρήστου, Καθηγ. Σχ. Ψυχολογίας Πανεπ. Αθηνών  και
Π. Χαλάτσης Σχ Σύμβ. ΔΕ  ‘Σχολική και Κοινωνική Ζωή: εννοιολογικό πλαίσιο, δομή και περιεχόμενο’
4:45-5:00
Β.Μπελεσιώτης Σχ Σύμβ. ΠΕ 19. ‘Νέες Τεχνολογίες και Βιωματικές Δράσεις’


5:00-7.30 
Βιωματικά εργαστήρια
Συντονιστές
Θέμα
Αίθουσα

Ο.Ζηρώ,
Σχ. Σύμβ.ΠΕ08

«Το εικαστικό χάπενινγκ
ως βιωματική δράση”.
1
Σ Λάζαρη,  Σχ. Σύμβ ΠΕ02 και  Χρ Πετροπούλου,  Σχ. Συμβ. ΠΕ02
"Βιωματικές δράσεις: Από τη θεωρία στην πράξη”

2
Δ.  Mακρή,
 Σχ.Σύμβ.ΠΕ15


«Η σχολική τάξη ως ζωντανό σύστημα: ενεργοποίηση ομάδας και σχεδιασμός βιωματικών δράσεων στο  πεδίο ΣΚΖ
3
Αλ.Παπαδημητρίου, Σχ.ΣύμβουλοςΠΕ17.05
  ‘Ομαδοσυνεργατική μάθηση μέσω των βιωματικών δράσεων και η  διαχείριση των  ομάδων’
4
Μ. Δεδούλη
Σχ. Σύμβ.ΠΕ02
‘Βιωματικές Δράσεις στο πλαίσιο της Σχολικής και Κοινωνικής Ζωής (επιλογή θέματος, βασικές φάσεις επεξεργασίας και υλοποίησης)’
5
Χ. Τσίγκρη, Σχ.Συμβ.ΠΕ05 και
Ε. Φουσέκη, Σχ.Συμβ.ΠΕ04
‘Βήματα εφαρμογής  των Βιωματικών Δράσεων’
7
Γ. Κατσαγάνη, Σχ. Σύμβ.ΠΕ02

‘Παράδειγμα Βιωματικής Δράσης: Αςμιλήσουμε για τον σχολικό εκφοβισμό και ας τον αντιμετωπίσουμε’
8
7.45- 8:30
Αίθουσα  τελετών
Προεδρείο:  Στ Καραγιάννης Πρ. Επ. και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης
                         Ι. Τσάγκας ΠΕ01
                         Χρ. Πατσός Σχ. Σύμβ ΠΕ10
                         
Συζήτηση ερωτήσεων και αποριών.  Κλείσιμο εργασιών.
Χορήγηση βεβαιώσεων
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 11 και ΤΡΙΤΗ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2013

Στο 6ο  ΕΠΑΛ Αθηνών Νέστου 4, 11527, Πλ. Μαβίλη,  Αμπελόκηποι.


ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Να αποσταλεί μέχρι Σάββατο 9 Νοεμβρίου 2013 στο email: kontaxis@sch.gr

Ονοματεπώνυμο:                                                                                                                                    
Σχολείο:                                                                                                                 Κλάδος / Ειδικότητα:    
Κινητό Τηλέφωνο:                                                                                                                                  
E-mail:                                                                                                                                                    

Επιλέξτε βιωματικό σεμινάριο (με σύμβολο σειράς προτίμησης 1,2,3..),

Ερευνητικές Εργασίες  ΓΕ.Λ.-ΕΠΑΛ - ΔΕΥΤΕΡΑ 11 Νοεμβρίου 2013,  3:30 μμ-8:30μμ
Εισηγητές
Θέμα
Επιλογή
Α. Κονταξής,
 Σχ Σύμβ. ΠΕ12.04
Προσαρμογή θέματος και κατάλληλοι ρόλοι για την ενεργοποίηση όλων των μαθητών

Στ. Πάγκαλος,
 Σχ. Σύμβ. ΠΕ12.05
Η  Ε.Ε. ως μάθημα του ΩΠ: Επιλογή θέματος - Διατύπωση Ερευνητικών Ερωτημάτων - Ερευνητική Μεθοδολογία- Προγραμματισμός

Μ Παπαδοπούλου-Πούλου, Σχ Σύμβ. ΠΕ17.01 και 
Χρ. Τσίγκρη, Σχ.Συμβ.ΠΕ05.
   ‘Ο  ορθός σχεδιασμός των Ε.Ε με έμφαση στην συγκεκριμενοποίηση των μαθησιακών και συνεργατικών στόχων’

Δ. Μακρή,
Σχ Σύμβ.ΠΕ15
     ‘Ερευνητικές εργασίες:  Αξιοποιώντας πολυτροπικά κείμενα, δημιουργώντας δυναμικές παρουσιάσεις’

Χ. Ξάνθη,
 Σχ Σύμβ. ΠΕ09
Διαδικασίες, μορφές καθοδήγησης και υλοποίηση ερευνητικών εργασιών’.

Γ. Μαρκέα, 
 Σχ.  Σύμβουλος ΠΕ16  
‘Επαλήθευση πρότασης για την ενίσχυση της δυναμικής της ομάδας στο πλαίσιο του μαθήματος  των  Ερευνητικών Εργασιών (Project)’

Γ Κόσυβας,
Σχ. Συμβ ΠΕ03
‘Ερευνητική εργασία: εκπαιδευτικός και βελτίωση της λειτουργικότητας των μικροομάδων’

Μ. Δεδούλη
Σχ. Σύμβ.ΠΕ02
 ‘Συλλογή και επεξεργασία ερευνητικών δεδομένων:
Στοιχεία  μεθοδολογίας έρευνας’


Βιωματικές Εργασίες Γυμνασίων       ΤΡΙΤΗ 12 Νοεμβρίου  2013   3:30 μμ-8:30μμ
Εισηγητές
Θέμα
Επιλογή
Ο.Ζηρώ,  Σχ. Σύμβ.ΠΕ08
«Το εικαστικό χάπενινγκ ως βιωματική δράση».

Σ Λάζαρη,  Χρ Πετροπούλου,  Σχ. Συμβ. ΠΕ02
"Βιωματικές δράσεις: Από τη θεωρία στην πράξη "


Δ.  Mακρή,
 Σχ.Σύμβ.ΠΕ15
«Η σχολική τάξη ως ζωντανό σύστημα: ενεργοποίηση ομάδας και σχεδιασμός βιωματικών δράσεων στο  πεδίο ΣΚΖ

Αλ.Παπαδημητρίου, Σχ.ΣύμβουλοςΠΕ17.0
  Ομαδοσυνεργατική μάθηση μέσω των βιωματικών δράσεων και η  διαχείριση των  ομάδων’

Μ. Δεδούλη
Σχ. Σύμβ.ΠΕ02
‘ Βιωματικές Δράσεις στο πλαίσιο της Σχολικής και Κοινωνικής Ζωής (επιλογή θέματος, βασικές φάσεις επεξεργασίας και υλοποίησης)’

Χ. Τσίγκρη, Σχ.Συμβ.ΠΕ05
Ε. Φουσέκη Σχ.Συμβ.ΠΕ04
Βήματα εφαρμογής  των Βιωματικών Δράσεων

Γ. Κατσαγάνη, Σχ. Σύμβ.ΠΕ02

‘Παράδειγμα Βιωματικής Δράσης: Ας μιλήσουμε για τον σχολικό εκφοβισμό και ας τον αντιμετωπίσουμε’
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου