Σάββατο, 16 Φεβρουαρίου 2013

Socratic Paradoxes: by the philosopher who taught the world the moral-political ideal


Σωκρατικά«παράδοξα»: από τον φιλόσοφο που δίδαξε στον κόσμο το ηθικο-πολιτικό ιδεώδες
 

 
  • "No one errs or does wrong willingly or knowingly" [Κανείς δε σφάλλει ηθελημένα]
  • "No one desires evil" [Κανείς δεν είναι κακός με τη θέλησή του]
  • "Virtue—all virtue—is knowledge" [Η αρετή είναι γνώση]
  • "Virtue is sufficient for happiness" [Αρκεί η αρετή για να είναι κανείς ευτυχισμένος]

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου