Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2014

Δήλωση συμμετοχής σε Επιμορφωτικά Σεμινάρια Εκπαιδευτικών Μουσικής (Γεωργία Γ. Μαρκέα)

ΘΕΜΑ: Δήλωση συμμετοχής σε Επιμορφωτικά Σεμινάρια για Εκπαιδευτικούς Μουσικής

Αγαπητοί/ές Συνάδελφοι,

Με την επιστολή μου αυτή θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι πρόκειται να διεξαχθούν έξι Επιμορφωτικά Σεμινάρια για Εκπαιδευτικούς Μουσικής στο 1ο Εργαστηριακό Κέντρο (ΕΚ) Αθήνας από τις 12:00 έως 14:00 κατά τις ημερομηνίες που αναφέρονται στον Πίνακα που ακολουθεί.
Τα σεμινάρια θα αποτελέσουν μέρος του τριανταεξάωρου Κύκλου Σεμιναρίων με θέμα «Οι Βιωματικές Δράσεις και οι Ερευνητικές Εργασίες (Projects) στο ελληνικό σχολείο» και θα τα παρακολουθήσουν από μία φορά (ανά εικοσιπέντε) όλοι οι εκπαιδευτικοί Μουσικής που εργάζονται σε σχολεία των Διευθύνσεων Π.Ε. και Δ.Ε. Α΄ Αθήνας και Ανατολικής Αττικής.
Σε κάθε σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί βιωματικό εργαστήριο σε κατάλληλα εξοπλισμένη αίθουσα με Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές για την ενεργή συμμετοχή 25 εκπαιδευτικών κάθε φορά. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας μετά από δήλωσή σας μέσω συμπλήρωσης φόρμας εισαγωγής των στοιχείων σας στην ιστοσελίδα:
ή το ιστολόγιό μου:

Ο στόχος μου είναι η επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών Μουσικής σχετικά με τα δύο νέα μαθήματα («Βιωματικές Δράσεις» και «Ερευνητικές Εργασίες») που έχουν εισαχθεί στα σχολεία. Γι΄ αυτό, το κάθε σεμινάριο θα επαναληφθεί όσες φορές χρειαστεί προκειμένου να μπορέσουν να το παρακολουθήσουν όλοι οι εκπαιδευτικοί Μουσικής από μία φορά. Καθώς οι εκπαιδευτικοί Μουσικής δύνανται να εργαστούν και στις δύο βαθμίδες (Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση) τα σεμινάρια αυτά αφορούν όλους.


 
ΗΜΕΡΟ-ΜΗΝΙΑ

ΘΕΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ


ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2014

«Πώς ενορχηστρώνουμε ένα σχολικό τραγούδι για χορωδία και παιδική ορχήστρα με όργανα Orff: Πώς κάνουμε έλεγχο, αποστολή, αποθήκευση και έκδοση παρτιτούρας, πάρτας και ηχογράφησης»

1ο ΕΚ Αθήνας στην οδό Νέστου 4, στην πλατεία Μαβίλης, Αμπελόκηποι (πλησίον της στάσης μετρό «Μέγαρο Μουσικής»), Εργαστήριο Πληροφορικής Α16.
Πληροφορίες:
Γεωργία Μαρκέα 6974765321


25 Εκπαιδευτικοί ΠΕ16 (Μουσικής) των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Α΄ Αθήνας και της Ανατολικής Αττικής

Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2014

«Windows Live Movie Maker. Η διαδικασία ψηφιακού μοντάζ σε μια ταινία animation. Από τη θεωρία στην πράξη»

1ο ΕΚ Αθήνας στην οδό Νέστου 4, στην πλατεία Μαβίλης, Αμπελόκηποι (πλησίον της στάσης μετρό «Μέγαρο Μουσικής»), Εργαστήριο Πληροφορικής Α16.
Πληροφορίες:
Γεωργία Μαρκέα 6974765321


25 Εκπαιδευτικοί ΠΕ16 (Μουσικής) των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Α΄ Αθήνας και της Ανατολικής Αττικής


Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2014

«Πώς ενορχηστρώνουμε ένα σχολικό τραγούδι για χορωδία και παιδική ορχήστρα με όργανα Orff: Πώς κάνουμε έλεγχο, αποστολή, αποθήκευση και έκδοση παρτιτούρας, πάρτας και ηχογράφησης»

1ο ΕΚ Αθήνας στην οδό Νέστου 4, στην πλατεία Μαβίλης, Αμπελόκηποι (πλησίον της στάσης μετρό «Μέγαρο Μουσικής»), Εργαστήριο Πληροφορικής Α16.
Πληροφορίες:
Γεωργία Μαρκέα 6974765321


25 Εκπαιδευτικοί ΠΕ16 (Μουσικής) των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Α΄ Αθήνας και της Ανατολικής Αττικής

Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2015

«Πώς ενορχηστρώνουμε ένα σχολικό τραγούδι για χορωδία και παιδική ορχήστρα με όργανα Orff: Πώς κάνουμε έλεγχο, αποστολή, αποθήκευση και έκδοση παρτιτούρας, πάρτας και ηχογράφησης»

1ο ΕΚ Αθήνας στην οδό Νέστου 4, στην πλατεία Μαβίλης, Αμπελόκηποι (πλησίον της στάσης μετρό «Μέγαρο Μουσικής»), Εργαστήριο Πληροφορικής Α16.
Πληροφορίες:
Γεωργία Μαρκέα 6974765321


25 Εκπαιδευτικοί ΠΕ16 (Μουσικής) των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Α΄ Αθήνας και της Ανατολικής Αττικής

Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2015

«Πώς ενορχηστρώνουμε ένα σχολικό τραγούδι για χορωδία και παιδική ορχήστρα με όργανα Orff: Πώς κάνουμε έλεγχο, αποστολή, αποθήκευση και έκδοση παρτιτούρας, πάρτας και ηχογράφησης»

1ο ΕΚ Αθήνας στην οδό Νέστου 4, στην πλατεία Μαβίλης, Αμπελόκηποι (πλησίον της στάσης μετρό «Μέγαρο Μουσικής»), Εργαστήριο Πληροφορικής Α16.
Πληροφορίες:
Γεωργία Μαρκέα 6974765321


25 Εκπαιδευτικοί ΠΕ16 (Μουσικής) των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Α΄ Αθήνας και της Ανατολικής Αττικής


Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2015 

«Πώς ενορχηστρώνουμε ένα σχολικό τραγούδι για χορωδία και παιδική ορχήστρα με όργανα Orff: Πώς κάνουμε έλεγχο, αποστολή, αποθήκευση και έκδοση παρτιτούρας, πάρτας και ηχογράφησης»

1ο ΕΚ Αθήνας στην οδό Νέστου 4, στην πλατεία Μαβίλης, Αμπελόκηποι (πλησίον της στάσης μετρό «Μέγαρο Μουσικής»), Εργαστήριο Πληροφορικής Α16.
Πληροφορίες:
Γεωργία Μαρκέα 6974765321


25 Εκπαιδευτικοί ΠΕ16 (Μουσικής) των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Α΄ Αθήνας και της Ανατολικής Αττικής


Στο Επιμορφωτικό Σεμινάριο, που θα γίνει την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2014 από 12:00 έως 14:00 κι έχει τίτλο «Windows Live Movie Maker. Η διαδικασία ψηφιακού μοντάζ σε μια ταινία animation. Από τη θεωρία στην πράξη», θα συμμετέχει ενεργά ως επιμορφώτρια η εκπαιδευτικός Μουσικής κ. Τζίνα Σόκαλη.
Ο εκπαιδευτικός Μουσικής κ. Μιχάλης Κεφάλας [MA (York), PhD (London), HonFNAM, BA (Hon) Hum (Open)] θα συμμετέχει ενεργά ως επιμορφωτής στα Επιμορφωτικά Σεμινάρια που  θα πραγματοποιηθούν από τις 12:00 έως 14:00 στις εξής ημερομηνίες: Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2014, Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2014, Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2015, Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2015 και Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2015. Τα σεμινάρια αυτά, όπως προαναφέρθηκε, είναι αρκετό να τα παρακολουθήσετε μία φορά. Το θέμα τους είναι: «Πώς ενορχηστρώνουμε ένα σχολικό τραγούδι για χορωδία και παιδική ορχήστρα με όργανα Orff: Πώς κάνουμε έλεγχο, αποστολή, αποθήκευση και έκδοση παρτιτούρας, πάρτας και ηχογράφησης»
Σε κάθε σεμινάριο θα γίνουν αρχικά δεκτοί οι πρώτοι 25 εκπαιδευτικοί Μουσικής που θα το δηλώσουν. Οι υπόλοιποι θα είναι επιλαχόντες. Μετά την εγγραφή σας στο σεμινάριο θα ειδοποιηθείτε ονομαστικά για την αποδοχή σας μια βδομάδα πριν την ημέρα διεξαγωγής του με ηλεκτρονικό μήνυμα μέσω της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης που ανήκει το σχολείο σας. Σε περίπτωση μη προσέλευσης κάποιου εκπαιδευτικού θα ειδοποιηθείτε εγκαίρως με ηλεκτρονικό μήνυμα, ώστε να συμπληρωθεί η θέση με κάποιον επιλαχόντα.
Μετά το πέρας των Επιμορφωτικών Σεμιναρίων θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς και χρήσιμο επιμορφωτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή. Γι΄ αυτό, θα χρειαστεί οι εκπαιδευτικοί να έχουν μαζί τους USB (φλασάκι). Ειδικά στο σεμινάριο την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2014 οι εκπαιδευτικοί θα χρειαστεί να φέρουν μαζί τους και ακουστικά (π.χ. κινητού).
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου στην ηλεκτρονική μου διεύθυνση gmarkea@gmail.com ή στο 6974765321.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου